- Unelmia jokaiseen hintaluokkaan

Missiomme

Missiomme on tarjota asiakkaillemme ainutlaatuisia ja laadukkaita asumiskokemuksia, jotka vastaavat eri elämäntilanteisiin ja budjetteihin. Luxuskodit sitoutuu tarjoamaan ensiluokkaista asiakaspalvelua ja asiantuntemusta, olipa kyseessä uudehko perheasunto tai jo vähän enemmän elämää nähnyt koti. Haluamme tehdä unelmien kodin löytämisestä ja myymisestä mahdollisimman sujuvaa ja miellyttävää kaikille asiakkaillemme. 

Tutustu vuokra- ja myyntikohteisiin

Hinnasto

Myyntitoimeksianto

  • Välityspalkkio 3,5% toteutuneesta kauppahinnasta, minimi 3000€
  • Aloitusmaksu 350€ sis. alv24% , sis. asiakirjakulut.*

Ostotoimeksianto

  • 3,5% toteutuneesta kauppahinnasta, minimi 3000€
  • Aloitusmaksu 350€ sis. alv24% *

Vuokratoimeksianto

  • Vuokratoimeksianto 1kk vuokra + alv24% / Huoneistot Seinäjoki, Lapua, Kauhava -alueella 496 €.  

Kaupanvahvistus

  • 128€ + matkakulukorvaus 0,57€/km


* Aloitusmaksu peritään toimeksiantosopimuksen solmimisen jälkeen, eikä se ole sidoksissa toteutuneeseen kauppaan.

Laskutus

Amaks Company / Luxuskodit LKV

y: 2947379-2

Verkkolaskuosoite: 003729473792

Operaattoritunnus: 003723327487

Välittäjä: Apix Messaging Oy


Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.7.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Amaks company, 2947379-2, Kirsiläntie 65, 62500 Evijärvi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marja Revonkorpi, info@luxuskoditlkv.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Toimeksiantosopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilöturvatunnus, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).